Vivere – persoonlijk meesterschap

dertien keer twee lesdagen, eens per zes weken